κογνιτίων

κογνιτίων
κογνιτίων, ἡ (Α)
δικαστική ανάκριση.
[ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. cognitio «γνωριμία, γνώση», με την ίδια εξειδικευμένη σημ. «δικαστική ανάκριση»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”